Welke kosten mag ik als bedrijfskosten aftrekken?

By in

Overige bedrijfskosten

Soms is het lastig te bepalen of kosten nu wel of niet zakelijk en dus bedrijfskosten zijn. Wat misschien helpt is jezelf de vraag te stellen of je de kosten ook zou maken als je geen onderneming zou hebben. Is het antwoord nee, dan zijn de kosten aftrekbaar. Is het antwoord ja, dan zijn de kosten niet of maar gedeeltelijk aftrekbaar.

Welke kosten mag je aftrekken?

 • Huur en kosten van bedrijfsruimte
 • Inrichtingskosten
 • Kantoorbenodigdheden (papier, ordners, pennen e.d.)
 • Automatiseringskosten (computer, printer, inktcartridges, internet (abonnement), jaarlijkse softwarelicenties)
 • Telefoonkosten (mobiele en eventueel zakelijk gebruikte vaste telefoonabonnementen),
 • Prepaidkaarten en aanschaf toestellen
 • Porti (advies: haal een aantal tegelijk en vraag hiervoor één nota op het postkantoor).
 • Rente en kosten bank
 • Contributies en abonnementen
 • Belastingadvies en accountantskosten
 • Verzekeringen (beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand)
 • Reclame en advertenties (advertentie in welke vorm dan ook)
 • Vakliteratuur (vaktechnische boeken, regelmatige aanvulling van handboeken e.d.)
 • Werkkleding die je (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van je onderneming
 • Representatiekosten (cadeaubonnen, kleine geschenken, eten met collegae e.d.) (voor 80% aftrekbaar) Advies: noteer op de bon voor wie de bon of het geschenk is geweest of met wie je hebt gegeten.
 • Congreskosten (bijvoorbeeld voor permanente educatie, zowel reis- en verblijfkosten als kosten van het congres zelf; wel bewijs, certificaat tonen van deelname (congreskosten zijn voor 80% aftrekbaar)
 • Cursuskosten (inschrijfgeld voor nascholing en aanvullende studie maar ook boeken hiervoor; wel bewijs voor accreditatiepunten tonen)
 • Vakbibliotheek
 • Aanschaffingen < € 450.
 • Aanschaffingen > € 450. Dit noemen we investeringen. Deze mag je niet in één keer, maar moet je verspreid over 5 jaar als kosten aftrekken.
 • Arbeidsbeloning partner > € 5.000

Oortse kosten

Voor sommige kosten geldt dat ze maar beperkt aftrekbaar zijn. Dit noemen we Oortse kosten. Onder deze post vallen, representatiekosten, zakenlunches en -diners (ook de fooien). Deze kosten mag je maar voor 80% aftrekken. Komt het niet aftrekbare bedrag boven de  € 4.500 uit, dan hoef je maar € 4.500 te corrigeren. Dit bedrag vul je in bij de niet-aftrekbare kosten en lasten.

Let op: Bij kosten voor zakenlunches- en diners mag je de BTW niet verrekenen