Wat is jouw relatie met geld en met jezelf?

Wat is jouw relatie met geld en met jezelf?

Je mindset (overtuiging) bepaalt hoe je naar jezelf kijkt en hoe je met situaties en dingen omgaat. Je mindset wordt gevormd door wat je in je leven meemaakt, maar ook door wat je van huis uit hebt meegekregen.

Je bent je vaak niet bewust van jouw relatie met geld en met jezelf, maar je mindset bepaalt wel voor een groot deel wat je doet en wat je bereikt in je leven. En hij beïnvloedt  ongemerkt de keuzes die jij maakt in je bedrijf. En last but not least, je mindset bepaalt ook de kwaliteit van je leven.

Het mooie is dat je je mindset kunt veranderen, zodat hij je niet meer belemmert in je dagelijks leven of in wat je wilt bereiken. Het veranderen van je mindset doe je net rigoureus maar stap voor stap,. Want alleen dan is de kans dat je je mindset blijvend verandert het grootst.

Heb je weleens nagedacht over de volgende vragen?

  • Welke overtuigingen heb je over geld?
  • Wat voor invloed heeft dat op hoe je nu met geld omgaat?
  • Welke overtuigingen heb je nog meer?
  • Hoe werken die door in de manier waarop je onderneemt?
  • Welke belemmeringen ervaar je?
  • Welke aangeleerde denkpatronen heb je?
  • Wat voor invloed hebben die op de groei van je bedrijf?
  • Wat voor invloed hebben die op jou als persoon?

Ik ga graag met je in gesprek om de antwoorden op bovenstaande vragen te vinden. En om vervolgens te kijken hoe je stap voor stap je aangeleerde denkpatronen kunt veranderen zodat deze je niet meer belemmeren.