De ondernemersaftrekken nader bekeken

By in

De naam van deze blog zegt het al ondernemersaftrekken. Dit zijn extra aftrekposten die je alleen maar krijgt als je daadwerkelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en dus niet als je inkomsten vallen onder resultaat uit overige werkzaamheden..
Om te kijken voor welke aftrekken je in aanmerking komt is het urencriterium van belang. Er zijn namelijk 2 soorten ondernemersaftrekken:

  • Ondernemersaftekken die wel van het urencriterium afhankelijk zijn
  • Ondernemersaftrekken die niet van het urencriterium afhankelijk zijn

Wat houdt het urencriterium in?

Als je minimaal 1.225 uren per jaar en meer dan 50% van je tijd besteed aan je bedrijf voldoe je aan het urencriterium. Alle uren die je besteed aan je bedrijf tellen mee. Dus niet alleen de uren die je in rekening brengt aan je klanten, maar ook de tijd die je besteed aan het maken van offertes, het bijhouden van je administratie of het maken en bijhouden van je website etc. Je moet die tijd wel kunnen aantonen. Het is daarom belangrijk dat je je uren bijhoudt in een urenadministratie. Een voorbeeld van hoe die er uit moet zien vind je hier.

Welke ondernemersaftrekken zijn wel van het urencriterium afhankelijk

Om voor onderstaande aftrekposten in aanmerking te komen moet je voldoen aan het bovengenoemde urencriterium.

ZELFSTANDIGENAFTREK

In 2016 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.280. Is je winst lager dan dit bedrag dan is de zelfstandigenaftrek gelijk aan het bedrag van je winst. Het bedrag dat je overhoud mag je in de komende 9 jaar nog verrekenen. Deze beperking geldt niet als je ook recht hebt op startersaftrek

STARTERSAFTREK

Kom je in aanmerking voor zelfstandigenaftrek, dan heb je in de beginperiode (verspreid over maximaal 5 jaar) van je onderneming totaal drie jaar recht op een verhoging van de zelfstandigenaftrek met € 2.123 (bedrag 2016)

AFTREK VOOR SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

Deze aftrek krijg je als je naast dat je ondernemer bent en voldoet aan het urencriterium ook nog zelf minimaal 500 uren besteed aan erkend speur- en ontwikkelingswerk. Je kunt dan een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring bij  het RVO aanvragen. Daarin staat dat je werkzaamheden onder speur- en ontwikkelingswerk vallen. In deze verklaring staat ook vermeld welk bedrag je hiervoor kunt aftrekken.

MEEWERKAFTREK

Als je een fiscale partner hebt die 525 uren of meer zonder vergoeding in jouw onderneming werkt, of de vergoeding die je hiervoor betaalt minder is dan € 5.000 dan heb je recht op de meewerkaftrek. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Betaal je je partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding niet aftrekbaar. Hou daar bij het vaststellen van de hoogte dus rekening mee.

En welke ondernemersaftrek krijgt dan iedere ondernemer?

Als je ondernemer bent maar niet voldoet aan het urencriterium heb je toch nog recht op een tweetal extra aftrekposten.

STAKINGSAFTREK

Ben je met je onderneming gestopt. Dan moet je belasting betalen over de stakingswinst. Dan heb je recht op stakingsaftrek. Deze is gelijk aan de stakingswinst, maar is maximaal € 3.630. Deze stakingsaftrek kan je maar één keer in je leven gebruiken. Heb je al eerder een onderneming gehad en heb je toen de stakingsaftrek gebruikt dan heb je dus geen recht meer op deze aftrekpost.

MKB-WINSTVRIJSTELLING

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst. Je krijgt deze aftrekpost als je ondernemer bent. De mkb-winstvrijstelling is een percentage van je winst. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na aftrek van de bovengenoemde ondernemersaftrekken. Dit rekent het programma zelf uit en hier hoef je dus niets voor in te vullen.