Ben ik nu wel of geen ondernemer?

By in

Voordat je begint met het invullen van je aangifte is het handig om vast te stellen waar jouw inkomsten onder vallen. Dit voorkomt dat je later nog een keer vragen moet beantwoorden of bedrag opnieuw moet invullen.

Waar vallen mijn inkomsten onder?

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 grote inkomenscategoriën en daarnaast nog een aantal kleinere. De 3 belangrijkste bronnen van inkomen zijn:

  • loon uit dienstbetrekking
  • winst uit onderneming
  • resultaat uit overige werkzaamheden

Voor heel veel mensen geldt dat ze “gewoon” in loondienst zijn.
Maar er zijn steeds meer mensen die geen werkgever hebben maar voor “zichzelf” werken.

Het is niet altijd duidelijk of, in de tweede situatie, je inkomsten nu onder winst uit onderneming vallen of dat deze worden gezien als resultaat uit overige werkzaamheden.

Maar ik ben toch ondernemer voor de BTW?

Als je voor de BTW ondernemer bent, wil dat niet automatisch zeggen dat je ook ondernemer bent voor de Inkomstenbelasting. Je bent namelijk al ondernemer voor de BTW als je zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar ook inkomsten uit hebt. Dit kan bij zowel winst uit onderneming als bij resultaat uit overige werkzaamheden het geval zijn. Bij de Inkomstenbelasting gelden meer voorwaarden.

Wanneer ben ik dan wel ondernemer voor de Inkomstenbelasting?

Onder welke categorie jouw inkomsten vallen is afhankelijk van de werkelijke situatie.

Een belangrijke voorwaarde is dat je deelneemt aan het economisch verkeer en dat er winst te verwachten valt. Als de inkomsten het gevolg zijn van een uit de hand gelopen hobby ben je daarom geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook als je naast een fulltime baan nog iets doet, is het moeilijker aan te tonen dat je ondernemer bent, maar niet onmogelijk.

De Belastingdienst kijkt ook naar dingen als: Zelfstandigheid, investeringen, tijdsbesteding, aantal opdrachtgevers, uitingen, het lopen van ondernemersrisico en aansprakelijkheid. De Belastingdienst heeft op haar site een Ondernemerscheck opgenomen waarbij je door het beantwoorden van een aantal vragen jouw situatie in beeld kan brengen.

Twijfel je dan nog hoe het bij jou zit ? Dan is het de moeite waard om er eens samen naar te kijken met iemand die daar meer van weet. Soms kun je namelijk door een kleine aanpassing al duidelijker aantonen dat jouw inkomsten toch echt onder winst uit onderneming vallen.

En waarom je dat wilt leg ik hieronder uit.

Waarom is het van belang waaronder je inkomsten vallen?

Bij winst uit onderneming en bij resultaat uit overige werkzaamheden gelden dezelfde regels voor het vaststellen van je inkomen: de inkomsten moet je aangeven en je mag de daarvoor gemaakte kosten af trekken. Bij loon uit dienstbetrekking mag je geen kosten aftrekken.

Als er sprake is van winst uit onderneming heb je daarnaast misschien nog recht op een aantal extra aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek en MKB-winstvrijstelling. En kun je een oudedagsreserve opbouwen. Hoe deze posten werken leg ik je volgende keer uit.

Maar concreet betekent ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting dat je minder belasting betaalt als wanneer je inkomsten onder resultaat uit overige werkzaamheden.